Mondia Scholengroep

De Mondia Scholengroep gaat uit van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren. De scholengroep wil het goede van de drie locaties behouden en versterken. Tegelijk wil zij ervoor zorgen dat alle leerlingen zo veel mogelijk profiteren van de samenwerking. De volgende personen spelen daarbij een belangrijke rol.
Centraal Managementteam

• Guus Hagt  Bestuurder Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, tevens rector van beide scholen
• Monique Wagensveld - Heeren  Locatiedirecteur locatie Nehalennia Breeweg
• Eugène Fagg   Locatiedirecteur locatie Scheldemond College
• Peter de Kreij   Locatiedirecteur locatie Nehalennia Kruisweg

Staf

• Arjen Mondeel   Hoofd Bedrijfsvoering Mondia Scholengroep
• Claudia van Sighem   Managementassistente Mondia Scholengroep

Op het bestuur van de stichting wordt toegezien door een Raad van Toezicht, die bestaat uit de volgende leden:

Raad van Toezicht

 

     
Dhr. J.A. Brandenbarg Voorzitter
Mevr. M. te Roller Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad
Dhr.  D.J. van den Bout Lid
Dhr. C.A.A.M. Verheijen Lid
Mevr. J.J.M. Seijbel Lid
Dhr. F.T. Hiemstra Lid
Dhr. Drs. J.S. Vrolijk Lid, op voordracht van de medezeggenschapsraad

 Overzicht (neven)functies RVT leden nov. 2016.pdf