Missie en onderwijsvisie

Scheldemond College is een onderdeel van de Mondia Scholengroep. De missie en visie vormen het belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunt van beleid binnen de Mondia Scholengroep. Ze laten kernachtig zien wat de scholengroep bindt. De leerling staat centraal!  Verder is er de open houding naar de omgeving. De Mondia Scholengroep heeft daarom als missie:

De Mondia Scholengroep biedt je als leerling volop mogelijkheden je met al je talenten actief te ontwikkelen, binnen een open, moderne, uitdagende en veilige leeromgeving, vanuit respect voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.

De scholen binnen de Mondia Scholengroep zijn brede, openbare scholengemeenschappen, die enerzijds de leerlingen een breed onderwijsaanbod te bieden hebben. Anderzijds zijn de scholen en is iedere locatie zo georganiseerd, dat er zoveel mogelijk oog is voor iedere individuele leerling. Het gaat de scholen van de Mondia Scholengroep om onderwijs en zorg op maat.

Onderwijsvisie
Iedere locatie heeft een eigen aanbod, dat mede het eigen karakter van de locatie bepaalt. De Mondia Scholengroep wil die eigenheid van de scholen en de locaties onderstrepen. Iedere locatie heeft een eigen sfeer, eigen sterke kanten die de profilering bepalen. Tegelijk wil de scholengroep naast deze verscheidenheid zeker ook de eenheid benadrukken: ‘eenheid in verscheidenheid’.

De school wil een ‘lerende organisatie’ zijn. Het ‘leren’ staat centraal, niet alleen door leerlingen, maar ook door medewerkers. Het gaat om ‘leren van elkaar’. Daarbij zijn er vijf punten om op te letten. Leerlingen moeten zo veel mogelijk:
1. Actief zijn (iets doen om hun leerstof te verwerken), zowel binnen als buiten de school.
2. Constructief zijn (zelf nieuwe ervaringen en kennis combineren met oude).
3. Doelgericht met de kennis omgaan (leren geeft succeservaring, wanneer je vooraf een haalbaar doel stelt).
4. Samen (coöperatief) bezig zijn. (Leren is een sociaal proces)
5. Hun leerproces naar vermogen zelf kunnen reguleren (zelfsturing werkt motiverend) ‘naar vermogen’ duidt op een groeiproces.


Het Scheldemond College vindt het belangrijk dat leerlingen, vanuit hun eigen leerstijl, met verschillende onderwijsstijlen in aanraking komen. Zowel het klassikale leren als het zogenaamde ‘nieuwe leren’ zijn onmisbare schakels in het onderwijsproces. Het gaat om balans.

 Schoolplan-2013-2017 Scheldemond College.pdf