Via de medezeggenschapsraad hebben personeelsleden, ouders en leerlingen inspraak in het beleid van de school, zoals dat gevoerd wordt door het managementteam. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de Oudergeleding, de Leerlinggeleding en de Personeelsgeleding meeweten (informatierecht), meepraten (adviesrecht) en meebeslissen (instemmingsrecht) over belangrijke zaken die het beleid van de school raken.

De contactpersoon van de MR van het Scheldemond College is mevr. S. Plummen. Zij is ook secretaris van de GMR van de Mondia Scholengroep, vragen voor de GMR worden door haar beantwoord. 
 

   Algemeen postadres:

                 
                               

Scheldemond College
t.a.v. Medezeggenschapsraad
Weyevlietplein 7-13
4380 AB  Vlissingen

 

Samenstelling MR Scheldemond College

Personeelsgeleding
Dhr. S. Kramer (voorzitter MR)
Mevr. S. Plummen (secretaris(G)MR)
Dhr. M. Flipse 
Dhr. H.J. van Druenen
Mevr. D. Grootjans-Wisse
Dhr. S. Schrier

Oudergeleding
Mevr. M. Koppejan
Dhr. H. Oomens
Mevr. M. Noordam

Leerlinggeleiding
Jasper Schut
Daniƫl Zielstra
Vacature

Samenstelling GMR Mondia Scholengroep

MR-leden van Scheldemond + onderstaande MR-leden van Nehalennia

Personeelsgeleding
Peter Francke (voorzitter GMR)
Ronald Mesu (secretaris MR)
Co Koppejan
Jeroen de Jonge
Marco Ketels 
Mariska Ederveen 

Oudergeleding
Caroline Diepeveen (ouder)
Marleen de Voogd (ouder)
Suzanne de Pagter (ouder)

Leerlinggeleding
Rick Muijters (leerling) 
Emily Verhagen (leerling)
Sabrine Dambruin (leerling)