Achter de schermen bij…

De Leerlingenraad!

De Leerlingenraad is een groep van rond de 12 leerlingen, van verschillende niveaus en leeftijden. We bespreken de punten die verbeterd kunnen worden op Scheldemond. Zo hebben we bijvoorbeeld gezorgd voor meer en nieuwe bankjes op het schoolplein, en zijn er nu ook gezondere dingen  in de aula te halen. Onze vergaderingen blijven dus zeker niet onopgemerkt! We vergaderen ongeveer één keer in de vier weken. Bij deze vergaderingen is ook de heer Van Duivendijk aanwezig, hij is onze adviseur namens de school.