Management en organisatie

De school heeft twee afdelingen:
- de afdeling HAVO/VWO is, inclusief de HAVO Kansklas, gehuisvest in locatie Sardijn
- de afdeling MAVO/VMBO is gehuisvest in locatie Wielingen

Het management van Scheldemond College bestaat met ingang van 1 juni 2015 uit:

Management

    

Rector:

Locatiedirecteur:

de heer A.A.A. Hagt

de heer E.J.A. Fagg

 Middenmanagement

         

Organisatie afdeling VWO/HAVO
* Teamleider VWO/HAVO onderbouw
* Teamleider VWO/HAVO bovenbouw

Organisatie afdeling MAVO/VMBO
* Teamleider MAVO/VMBO

Hoofd bedrijfsvoering en
ondersteunend personeel

- de heer J.C. Schalkwijk
- mevrouw M.E. Roose


- de heer F. van der Meer


- de heer A. Mondeel