Zorg Advies Team

Wanneer je als leerling een medisch en/of sociaal probleem hebt, waar de docent, je mentor, de counselor of de ambulante begeleider van het OPDC Griffioen niet zelf uit kunnen komen of er moet op een breder front naar gekeken worden, dan wordt zo’n probleem besproken door de leden van het Zorg Advies Team (het ZAT) .

In dat team zitten de volgende personen: 

- Jeugdarts:
- Counselor:
- Schoolmaatschappelijk werkster:

- Ondersteuningscoördinatoren : 

- Absentencontrole
- Interne begeleiding ondersteuningslokaal 117
- leerlingbegeleider ondersteuningslokaal 117


mevrouw E. Peek-de Visser
mevrouw J. Pattipeiluhu (VWO/HAVO)
mevrouw S. Huibregtse
mevrouw M. v.d. Berge
de heer L.P. van Duivendijk (VWO/HAVO)
mevrouw A. de Kok (MAVO/VMBO) 
mevrouw A. de Leeuwen
mevrouw M. Vermet
mevrouw W. van Antwerpen
 

Spreekuur: op afspraak.

De ondersteuningscoördinator  is voorzitter van het ZAT. Het ZAT vergadert per afdeling met een frequentie van zes weken.

De jeugdverpleegkundige (mevrouw L. van Aken), de leerplichtambtenaar (mevrouw A. Ebens) en de trajectbegeleider (mevrouw J. Joossen) zijn op afroep bij dit overleg aanwezig. Indien gewenst, kunnen ook vertegenwoordigers van externe organisaties zoals Emergis en Bureau Jeugdzorg worden uitgenodigd.

Door de brede samenstelling van het ZAT wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem gekeken en dat kan zeer verhelderend zijn. Het ZAT kan besluiten tot hulpverlening vanuit de school. Daarnaast verwijst het ZAT regelmatig naar externe hulverleners, zoals Bureau Jeugdzorg, Emergis, Ithaka of een zelfstandig gevestigde orthopedagoog. Ook kan het ZAT een beroep doen op de Permanente Commissie Leerlingenzorg Voortgezet Onderwijs Walcheren (de PCL VO) in verband met advisering en onderzoek