Even een Time Out
In de Rebound

Soms komt het voor dat leerlingen even een ‘time out’ nodig hebben. Misschien ken je het uit de sport. Het gaat niet goed in een wedstrijd. Dan vraagt de coach een ‘time out’ aan, zodat de speler of het team daarna weer des te beter verder kan gaan. Zo kan het ook op school zijn. Het kan zo zijn, dat een leerling even niet verder kan binnen de school. Er is een probleem. Daarbij is het niet direct duidelijk hoe dat moet worden opgelost. Of het heeft op medeleerlingen of docenten zo’n indruk gemaakt, dat het beter is wanneer er een tijdje een ‘adempauze’ is, ook voor de leerling zelf.

In dit soort gevallen kun je geplaatst worden in de ‘Rebound’. De Rebound is een bijzondere onderwijsvoorziening aan de Griffioenstraat in Middelburg. De directie van de school beslist over plaatsing. Dat kan, omdat de Rebound een officiële locatie is van het Scheldemond College, net als van de andere twee scholen van het Samenwerkingsverband Walcheren (Nehalennia en CSW).

Plaatsing is altijd tijdelijk, met een maximum van 12 weken. Daarin wordt de leerling goed begeleid en ‘gevolgd’. Er is aandacht voor de problemen en de oorzaken daarvan, zowel bij de leerling zelf, als bij anderen. In die periode volgt de leerling zo veel mogelijk het gewone schoolprogramma. Dat is belangrijk, want de Rebound is in principe gericht op terugkeer naar het Scheldemond College en de eigen klas!

Meer weten? Download de folder