OPDC Griffioen
Begeleiding op maat

Heb je extra begeleiding en zorg nodig in kleine groepen, waar je veel persoonlijke aandacht krijgt? Dan bestaat de kans, dat je het beste op je plaats bent in het OPDC. OPDC betekent: ‘orthopedagogisch en –didactisch centrum’. Je vindt deze onderwijsvoorziening aan de Griffioenstraat in Middelburg. Het OPDC is een kleine, veilige school, met een open sfeer, waar je je snel thuis voelt. Er werken speciaal opgeleide, erg bekwame mensen.

Wanneer je vanuit het Scheldemond College les krijgt op het OPDC, ben je en blijf je gewoon een van onze eigen leerlingen. Veel leerlingen volgen vanaf de derde klas het VMBO op het Scheldemond College zelf. Sommige leerlingen halen op het OPDC hun VMBO-diploma en gaan van daaruit naar het MBO. Hoe dan ook: het Scheldemond College is en blijft verantwoordelijk voor je!

Het OPDC wordt in stand gehouden door het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Walcheren. Het Scheldemond College werkt daarin nauw samen met CSW, Praktijkschool Het Bolwerk en Nehalennia. Dit samenwerkingsverband heeft een speciale commissie, de ‘Permanente Commissie Leerlingenzorg’ (PCL), die bepaalt of je in het OPDC geplaatst kunt worden. Over plaatsing wordt natuurlijk altijd met de ouders overlegd.