Het decanaat
Onze school heeft twee decanen.
Zij adviseren de leerlingen en ouders bij pakket-, profiel-,studie- en beroepskeuze. Elke afdeling heeft een eigen decaan, het zijn:

 

- Mevr. E. Bouwense-Boogaarts (MAVO/VMBO)  E-mail:  bts@scheldemondcollege.nl
- Dhr. drs. L.W. Gabriëlse (VWO/HAVO) E-mail:  gbr@scheldemondcollege.nl


 

 

Voor de volgende zaken kun je bij de decanen terecht:

Profielkeuze
Dat gebeurt in de eerste instantie klassikaal in de lessen keuzebegeleiding die via de ELO worden aangeboden. Die lessen worden afgesloten met individuele gesprekken met alle leerlingen.

Informatie over beroepen en vervolgopleidingen
De decanen beschikken over een schat aan brochures, boekjes, krantjes, internetadressen, computerprogramma's, naslagwerken voor alle vervolgopleidingen.
Ook informatie over open dagen - ook van particuliere opleidingen- is bij de decanen verkrijgbaar.

Een ruggesteun bij het kiezen van een vervolgopleiding of beroepsrichting.
Die kan worden geboden in een gesprek met de decaan. Soms levert één gesprek genoeg informatie op, zodat de leerling zelf verder kan. Vaak zijn meer gesprekken nodig. Er zijn diverse mogelijkheden om de interesses en de sterke en zwakke punten van een leerling te inventariseren m.b.v. verschillende (computer)testjes of een beroepskeuze zelfonderzoek.
Als een leerling, ondanks een behoorlijke inspanning van zijn kant en ook na hulp van de decaan er niet in slaagt een geschikt vervolgtraject te kiezen, kan de school het nodig achten hulp van buiten in te roepen.