Begeleiding en ondersteuning

Soms heb je als leerling een steuntje in de rug nodig. Bij je huiswerk, bij een of meer vakken, omdat je even wat minder in je vel zit of omdat het thuis niet zo lekker gaat. Op het Scheldemond College staan er mensen klaar om je te helpen. Die richten zich op jou, met wat jij kunt. De school vult jou en je mogelijkheden aan. Zo helpt Scheldemond je bij het halen van een diploma. Zo boek je later succes in je vervolgstudie en in de maatschappij. Wil je weten, hoe de school dat doet?

De mentor
Dit is voor de leerling en de ouders het eerste aanspreekpunt. De mentor houdt gesprekken met de klas en met jou en heeft het overzicht over je welbevinden en prestaties.

De ondersteuningscoördinator
Als de mentor denkt dat er wat meer aan de hand kan zijn gaat de counselor met jou aan de slag. Dat is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider. Na een aantal gesprekken bespreken jullie hoe het verder kan.Als er meer ondersteuning nodig is gaat de ondersteuningscoördinator aan het werk.

Als je een diagnose hebt zoals autisme, ADHD, ADD kun je in aanmerking komen voor ondersteuning in het ondersteuningslokaal 117. Daar werken een leerlingenbegeleider en een intern begeleider. Ze helpen je vooral met plannen en organiseren van je werk. Soms zorgen ze ervoor dat je je beter begrepen voelt op school of dat je handiger gaat studeren. Ook zorgen ze voor een faciliteitenpas. Dit speciale lokaal is geopend tijdens schooltijd.

Als je een leerstoornis hebt zoals dyslexie of dyscalculie kun je verwezen worden naar de coach, mevr. Duifhuizen. Ze begeleidt je en regelt hulpmiddelen. Ook krijg je van haar een faciliteitenpas als je deze nodig hebt.

Als het thuis moeilijk gaat kun je geholpen worden door schoolmaatschappelijk werk.

Als je slecht in je vel zit kun je geholpen worden door een specialist van buiten de school.

Voor medische problemen hebben we een verpleegkundige en een schoolarts tot onze beschikking.

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), huiswerkklas en steunlessen
Met vragen over keuzes in je schoolloopbaan en voor het vervolgonderwijs kun je terecht bij de decanen. Je kunt als leerling deelnemen aan een huiswerkklas en aan diverse steunlessen. De school heeft een dyslexieprotocol en speelt zo goed mogelijk in op dyslexie en dyscalculie.

Sociaal – emotionele zorg
De mentor is de eerste die in de gaten houdt, hoe het met je gaat, ‘hoe je in je vel zit’. Een gesprek op zijn tijd doet vaak veel goed. De ondersteuningscoördinatoren helpen de mentoren daarbij. Daarnaast heeft Scheldemond in het VWO-HAVO een counselor. Dat is een speciaal geschoolde leerlingenbegeleider,die je kent en die je snel verder kan helpen. Tenslotte kun je als leerling binnen de school een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker, counselor en ondersteuningscoördinatoren vormen samen met de schoolarts het Zorg Advies Team. Dit ZAT verwijst zo nodig leerlingen door naar begeleiding en zorg buiten de school.

OPDC en Rebound
Het Scheldemond College kan leerlingen met een bijzondere hulpvraag onderwijs aanbieden op het Orthopedagogisch en –didactisch centrum (OPDC) in Middelburg. Zij houdt dat in stand met andere scholen in Walcheren. Hetzelfde geldt voor de Rebound, een dislocatie van de school waar leerlingen voor een periode van maximaal 12 weken een ‘time out’ kunnen krijgen.

 

Documenten rond begeleiding
School Ondersteunings Profiel
Binnen ons samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) heeft elke school opgeschreven wat ze qua zorg kunnen bieden.
Hierbij ons School Ondersteuningsprofiel:  school ondersteunings profiel.pdf

Medische zaken
Wij werken nauw samen met de GGD. Ons medisch handelen wordt in onderstaand document beschreven. Tevens vindt u online een handleiding voor leerlingen met diabetes.
 protocol medisch handelen op scholen ggd.pdf
www.diabetesopschool.nl
 Nieuwsbrief teken en lyme 2016.pdf
 Teken en Lyme Folder 2016 .pdf

Zowel dyslexie als dyscalculie zijn beschreven in samenwerking met de overige scholen voor VO op Walchereren:
 protocol dyslexie Scheldemond college.pdf
 Walchers protocol dyscalculie.pdf

Als school hebben we de plicht goed voor onze leerlingen te zorgen en te kijken of u als ouder uw verantwoording neemt. Soms gaat dat niet goed en kunnen we als school overwegen een melding te doen bij “Veilig Thuis”(voorheen het A.M.K.). Hoe deze afweging werkt kunt u lezen in de Meldcode:
 Meldcode Mondia.pdf

Als school doen we er alles aan om pesten te voorkomen of op te lossen. In de brugklassen wordt structureel aandacht besteed aan dit vervelende fenomeen. We volgen de theorie van Bob v d Meer. ( “Pesten op school”) Vervolgens besteden mentoren veel aandacht aan het pestprobleem op verschillende terreinen (digitaal, discriminatie, seksuele verscheidenheid enz.)
 Antipest contract.pdf