VWO (Gymnasium en Atheneum)


Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs doe je in zes jaar. Je kunt in het VWO instromen vanuit de VWO-brugklas maar, wanneer je daar bovengemiddeld presteert, ook vanuit de HAVO (VWO) brugklas. Je wordt voorbereid op het Wetenschappelijk Onderwijs, op een van de universiteiten. Je krijgt les op een erg hoog niveau, waarbij je uitgedaagd wordt steeds ‘net even verder te kijken’. Je wordt ‘academisch gevormd’.

Je kunt op Scheldemond een Gymnasiumdiploma halen.  Je doet dan onder andere examen  in het vak Latijn. Het Scheldemond College biedt je het volledige gymnasiumprogramma. Natuurlijk helpen we jou bij het maken van de juiste keuzes, bijvoorbeeld bij het kiezen van een profiel dat bij jou past. Zo’n profiel volg je in de Tweede Fase. 

Tweede Fase 

De Tweede fase start in klas 4. We bereiden je daar door een brochure, door voorlichtingsavonden en inzet van je mentor en je decaan goed op voor. Aan het einde van klas 3 kies je voor die Tweede Fase een van deze profielen:
• natuur en techniek 
• natuur en gezondheid 
• economie en maatschappij 
• cultuur en maatschappij
Er zijn algemene vakken en in de profielen verplichte en keuzevakken.  In de Tweede Fase leer je om zelfstandig te werken, te plannen en  te organiseren. Je docent is dan, naast iemand die je zo veel en zo goed mogelijk ‘leert’, ook iemand die je daarbij ‘coacht’.

download:  Informatiegids tweede fase 2016-2017.pdf