Inclusief onderwijs op het Scheldemond College

Het Scheldemond is tussen 2010 en 2012 regelmatig benaderd door Arduin met het verzoek ervaringen binnen een reguliere school voor voortgezet onderwijs op te doen met een pupil van Arduin.
Na een aantal gesprekken op bestuursniveau is besloten om in te gaan op deze vraag, waarbij gekozen is voor de  constructie van gastleerling. Dit betekent dat de betreffende persoon NIET wordt ingeschreven als leerling.
De school heeft geen inspanningsverplichting t.a.v. kennisoverdracht en voorbereiden op diplomering.

Een van de redenen voor het aangaan van een samenwerkingsverband met Arduin, is het anticiperen op ontwikkelingen aangaande Passend Onderwijs en de toenemende aandacht voor de thema’s inclusie en integratie.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Timmermans : tms@scheldemondcollege.nl

-Het volledige document: Pilot inclusie Scheldemond College
-F.A.P. Samantha Weppner:  Family Assessment Portfolio versie 08-11-2013.docx
-Fotogalerij Samantha op school:   klik hier
-Link naar Omroep Zeeland: klik hier